O projektu

Databáze normalizace představuje soubor filmových reprezentací období tzv. normalizace. Projekt volně navazuje na multimediální vzdělávací DVD Česká společnost 1969–1989. Výběr ukázek se snaží postihnout klíčové kulturní a sociální fenomény spojení s obdobím 70. a 80. let v Československu a nabídnout tato didakticky zpracovaná témata do výuky.

Autoři: Mgr. Jaroslav Pinkas, PhD. (hlavní metodik), Mgr. Čeněk Pýcha, PhDr. Václav Adámek, Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., Mgr. Karina Hoření, PhDr. Jaroslav Najbert, Mgr. Petr Sedlák PhD.

Autor webu: Mgr. Martin Váňa

2015, rozšíření 2018